Emek - Sermaye

Salgının birinci yılında en az 861 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclis’i Coronavirus salgınının bir yılını değerlendirdi. En az 861 işçinin Covid-19 nedeniyle yaşamının yitirdiğinin kaydedildiği raporda “Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığıdır” denildi.

İSİG Meclis’i tarafından rapora ilişkin yapılan açıklamada virüs nedenli işçi ölümleri devlet tarafından açıklanmadığı için söz konusu sayının 3’te 1’i yansıttığına dikkat çekildi. Bir diğer ayrıntı ise nüfusun yüzde 10’unu oluşturan göçmenlere ilişkin bir herhangi bir veriye ulaşılamaması. Emekli işçi ölümleri ise Coronavirus nedenli ölümlerin yüzde 95’ini oluşturuyor.

Aralık 2020 en çok işçi ölümünün yaşandığı tarih

Raporda Aralık 2020 tarihi, 242 ölümle en çok işçi salgın nedeniyle ölümün yaşandığı ay olduğu görüldü. Aralık ayını 162 sayısı ile kasım, 57 ölümle Ağustos ayı takip etti. Ölenlerin yüzde 84’ünü ücretliler yüzde 16’sını ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor.

Sektörlere göre işçi ölümü dağılımında ise sağlık işkolu 367 ile ön plana çıkarken, diğer sektörlerdeki ölüm oranı tablodaki gibi gerçekleşti.

Cinsiyete göre iş cinayeti dağılımında ise 790 erkek işçi yaşamını yitirdi. Kadın işçi ölümleri ise 71 oldu. Yaş grubuna göre dağılımda ise çalışma kaynaklı kronik hastalıkların başladığı 40 yaş üstü dikkat çekiyor:

18-27 yaş arası 9 işçi,
28-50 yaş arası 315 işçi,
51-64 yaş arası 411 işçi,
65 yaş ve üstü 100 işçi,
Yaşını bilinmeyen 26 işçi hayatını kaybetti.

Sendikasız iş yerlerinde daha fazla işçi ölümü

Salgınla karşılaşılan bir diğer gerçek ise sendikasızlığın aynı zamanda sağlıkla doğrudan ilintili olduğu çünkü sendikalı iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri daha çok dikkate alınıyor. Ölümlerin yüzde 89,09’u sendikasızlığın hüküm sürdüğü iş yerleri.

Öte yandan salgın nedeniyle en çok ölümlerin yaşandığı iller ise sanayi şehri olarak bilinen iller. İşçi ölümlerinin çoğunlukta olduğu 5 il şu şekilde:

İstanbul’da 178, Ankara’da 42, İzmir’de 41, Koceeli’de 38, Bursa’da 30

Kaynak: Artı Gerçek

Paylaşın